Tất cả khách hàng đều sử dụng được 100% các tính năng của Be Ready Booking. Chúng tôi sẽ đồng hành và phát triển cùng bạn
Khởi Nghiệp
0k VND/tháng
 • Quản trị lên đến 3 phòng
 • Tất cả các tính năng
 • 1 tài khoản nhân viên
 • tính năng mới
Bắt đầu
Phổ Thông
899k VND/tháng
 • Miễn phí 3 tháng đầu
 • Quản trị lên đến 10 phòng
 • Tất cả các tính năng
 • Không giới hạn tài khoản nhân viên
Bắt đầu
Phát Triển
2499k VND/tháng
 • Miễn phí 3 tháng đầu
 • Quản trị lên đến 50 phòng.
 • Tất cả các tính năng
 • Không giới hạn tài khoản tài khoản nhân viên
Bắt đầu
Toàn Diện
5499k VND/tháng
 • Miễn phí 3 tháng đầu
 • Không giới hạn phòng
 • Tất cả các tính năng
 • Không giớii hạn tài khoản
 • Gói website premium cho phép khách hàng book trực tiếp
Bắt đầu

Bảng Giá https://bereadybooking.com/ Binh Le
Chuyển đối số cho doanh nghiệp bạn ngay
Nhận Tư Vấn