Quản lý thông tin của phòng, đơn giá, các chức năng của phòng dễ dàng trong một nốt nhạc.

Với Be Ready Booking bạn sẽ dễ dàng quản lý tất cả các phòng trong cùng 1 giao diện.

 

Xem tổng quan danh sách phòng

Bạn sẽ thấy được phòng này thuộc chi nhánh cũng như loại phòng nào.

Bạn cũng có thể nhanh chóng Bật/Tắt nếu muốn gỡ phòng khỏi danh sách.

 

Quản lý thông tin chi tiết của từng phòng hiệu quả

Với từng phòng bạn có thể cập nhật các thông tin chi tiết, và đặc biệt Be Ready Booking còn cho phép bạn

  • Quản lý mã số lockbox 
  • Quản lý đơn giá
  • Chèn video giới thiệu qua kênh Youtube
  • Cho phép upload hình không giới hạn
  • Mô tả ngắn - tính năng SEO hỗ trợ hiển thị trên các kết quả tìm kiếm Google

 

Upload hình ảnh không giới hạn

Be Ready Booking cho phép bạn upload hình ảnh không giới hạn để giới thiệu đầy đủ nhất về chất lượng phòng của bạn

 

Quản lý phòng https://bereadybooking.com/images/2022/quan-ly-phong.jpg#joomlaImage://local-images/2022/quan-ly-phong.jpg?width=1440&height=960 Binh Le
Chuyển đối số cho doanh nghiệp bạn ngay
Nhận Tư Vấn