Cài đặt nhận thông báo mỗi khi có khách hàng check-in bằng email đơn giản chỉ với 3 bước

Chỉ với 3 bước đơn giản bạn và nhân viên của bạn đã có thể nhận thông tin ngay khi có khách hàng check-in đến phòng.

Bước 1: Vào mục "Cài đặt chung" -> "Cài đặt Email"

Bước 2: Chọn "Thêm Email"

Bước 3: Nhập email muốn thêm và chọn "Thêm"

Khi hoàn tất 3 bước trên, hệ thống sẽ thông báo đến bạn "Thêm email thành công" và hiển thị thông tin email vừa được thêm

Và từ bây giờ những email đã được thêm vào danh sách sẽ nhận được email thông báo mỗi khi có khách hàng đến check-in. Quá đơn giản luôn 👏

Nhận thông báo check-in https://bereadybooking.com/images/demo/noti2.png#joomlaImage://local-images/demo/noti2.png?width=1001&height=654 Ngoc Truong
Chuyển đối số cho doanh nghiệp bạn ngay
Nhận Tư Vấn