Tạo và quản lý phòng siêu đơn giản và dễ dàng

Tính năng cho phép bạn thêm/xóa/sửa phòng theo nhu cầu của bạn

Bước 1: Vào mục "Phòng"

Bước 2: Chọn "Tạo phòng"

Bước 3: Nhập thông tin của phòng.

Những trường có dấu "*" là các thường bắt buộc nhập không thể để trống

Bước 4: Lưu thông tin đã nhập

  • Button "Thêm": Lưu thông tin và chuyển sang trang thông tin chi tiết của phòng
  • Button "Thêm&Làm mới": Lưu thông tin phòng vừa tạo và làm mới trang tạo phòng
  • Button "Thêm&Quay lại": Lưu thông tin phòng vừa tạo và quay về trang "Danh sách phòng"

Tạo thông tin phòng https://bereadybooking.com/images/demo/phong-chinhanh.png#joomlaImage://local-images/demo/phong-chinhanh.png?width=1566&height=876 Ngoc Truong
Chuyển đối số cho doanh nghiệp bạn ngay
Nhận Tư Vấn