Ghi nhận thông tin khách hàng về hệ thống một cách dễ dàng 

Sau khi nhận được thông tin book phòng của khách hàng, bạn sẽ có thể lập tức nhập thông tin đó về hệ thống một cách đơn giản như sau:

Bước 1: Truy cập vào hệ thống và chọn mục "Danh sách booking"

Bước 2: Sau khi đến trang "Danh sách booking" -> chọn "Tạo booking" để thêm booking mới

Bước 3: Sau khi chọn "Tạo booking" hệ thống sẽ chuyển sang trang tạo booking.

Các trường có dấu "*" sẽ bắt buộc phải nhập thông tin không được để trống

     1. Mã booking: mã booking có được khi khách hàng đặt phòng thành công

     2. Nhà mạng: nhà mạng mà khách hàng đã đặt phòng

     3. Chi nhánh: chi nhánh khách hàng đã đặt phòng

     4. Phòng: 

     5. Tên khách hàng: tên khách đặt phòng

     6. Email: email khách hàng cung cấp khi đặt phòng

     7. Phone khách hàng: số điện thoại khách hàng cung cấp khi đặt phòng

     8. Người lớn: số lượng người lớn khi khách đặt phòng cung cấp

     9. Trẻ em: số lượng trẻ em khi khách đặt phòng cung cấp

     10. Ngày bắt đầu: Ngày khách nhận phòng

     11. Ngày kết thúc: Ngày khách trả phòng

     12. Tổng giá: tổng giá khách phải trả tính từ "Ngày bắt đầu" đến "Ngày kết thúc". Bạn có thể nhập đơn giá của 1 đêm bằng cách chọn "Hoặc nhập đơn giá"

     13. Thanh toán: trạng thái thanh toán của khách hàng:

          - Yes: đã thanh toán

               + Ngày thanh toán: thời gian khách hàng thanh toán tiền đặt phòng

          -No: Chưa thanh toán

               - Đặt cọc: 

                    - Yes: Khách hàng đã cọc tiền

                         + Số tiền cọc: số tiền khách hàng đã cọc

                         + Ngày nhận cọc: ngày nhận được tiền cọc từ khách hàng

                    - No: Khách hàng chưa đặt cọc

                         + Ngày hẹn cọc: Ngày khách hàng hẹn sẽ đặt cọc tiền đặt phòng

Bước 4: Lưu thông tin đã nhập

  • Button "Thêm": Lưu thông tin và chuyển sang trang thông tin chi tiết của booking
  • Button "Thêm&Làm mới": Lưu thông tin phòng vừa tạo và làm mới trang tạo booking
  • Button "Thêm&Quay lại": Lưu thông tin phòng vừa tạo và quay về trang "Danh sách booking"

Tạo booking https://bereadybooking.com/images/demo/HDSD/tao%20booking/tao-booking.png#joomlaImage://local-images/demo/HDSD/tao booking/tao-booking.png?width=1919&height=888 Ngoc Truong
Chuyển đối số cho doanh nghiệp bạn ngay
Nhận Tư Vấn