Tạo trước booking cho khách hàng khi chưa xác định được phòng 

Khi khách hàng của bạn đặt phòng nhưng bạn chưa xác định được phòng cho khách thì cũng không sao cả, hệ thống cuae Be Ready cho phép bạn trước booking cho khách hàng mà không cần xác định phòng luôn nha.

Bước 1: Truy cập vào hệ thống của Be Ready và chọn mục "Quản lý booking"

Bước 2: Sau khi chọn "Quản lý Booking", bạn sẽ thấy được calendar và các booking đã được tạo trước đó -> ở đây bạn chọn vào khung thời gian cần tạo booking và 1 phòng bất kì -> sau đó chọn "Đặt booking treo"

Bước 3: Điều thông tin của booking cần tạo.

Các trường có dấu "*" sẽ bắt buộc phải nhập thông tin không được để trống

     1. Mã booking: mã booking có được khi khách hàng đặt phòng thành công

     2. Nhà mạng: nhà mạng mà khách hàng đã đặt phòng

     3. Ngày bắt đầu: Ngày khách nhận phòng

     4. Ngày kết thúc: Ngày khách trả phòng

     5. Tổng giá: tổng giá khách phải trả tính từ "Ngày bắt đầu" đến "Ngày kết thúc". Bạn có thể nhập đơn giá của 1 đêm bằng cách chọn "Hoặc nhập đơn giá"

     6. Thanh toán: trạng thái thanh toán của khách hàng:

          - Yes: đã thanh toán

               + Ngày thanh toán: thời gian khách hàng thanh toán tiền đặt phòng

          -No: Chưa thanh toán

               - Đặt cọc: 

                    - Yes: Khách hàng đã cọc tiền

                         + Số tiền cọc: số tiền khách hàng đã cọc

                         + Ngày nhận cọc: ngày nhận được tiền cọc từ khách hàng

                    - No: Khách hàng chưa đặt cọc

                         + Ngày hẹn cọc: Ngày khách hàng hẹn sẽ đặt cọc tiền đặt phòng

     7. Email: email khách hàng cung cấp khi đặt phòng

     8. Phone khách hàng: số điện thoại khách hàng cung cấp khi đặt phòng

     9. Ghi chú:

     10. Người lớn: số lượng người lớn khi khách đặt phòng cung cấp

Bước 4: Lưu thông tin đã nhập

  • Button "Thêm": Lưu thông tin và chuyển sang trang thông tin chi tiết của booking
  • Button "Thêm&Làm mới": Lưu thông tin phòng vừa tạo và làm mới trang tạo booking
  • Button "Thêm&Quay lại": Lưu thông tin phòng vừa tạo và quay về trang "Danh sách booking"

Tạo booking treo https://bereadybooking.com/images/demo/HDSD/tao-booking-treo/tao-booking-treo-view.png#joomlaImage://local-images/demo/HDSD/tao-booking-treo/tao-booking-treo-view.png?width=1919&height=892 Ngoc Truong
Chuyển đối số cho doanh nghiệp bạn ngay
Nhận Tư Vấn