Ghi nhận thông tin khách hàng về hệ thống một cách dễ dàng 

Khi nhận được thông tin booking từ khách hàng -> bạn sẽ có thể tiến hành ngay các bước sau để tạo thông tin booking cho khách hàng

Vào mục "Booking"

Hệ thống sẽ hiển thị tất cả các chi nhánh thuộc Justay, và các phòng thuộc chi nhánh -> bạn có thể thu gọn hoặc hiển thị hết cấc phòng của chi nhánh khi click vào icon "-" hoặc "+"

Chọn phòng -> Chọn khoảng thời gian booking của khách hàng

Nhập các thông tin của khách hàng:

  • Mã booking
  • Nhà mạng
  • Ngày bắt đầu
  • Ngày kết thúc
  • Tổng tiền
  • Đã thanh toán
  • Đã cọc: số tiền đã cọc
  • Chưa cọc

Sau khi hoàn tất thông tin và lưu -> hệ thống sẽ lưu thông tin và hiển thị ở bảng

Hệ thống Booking https://bereadybooking.com/images/demo/booking%206.png#joomlaImage://local-images/demo/booking 6.png?width=1919&height=928 Ngoc Truong
Chuyển đối số cho doanh nghiệp bạn ngay
Nhận Tư Vấn