Số lượng và tình trạng khách hàng được biểu hiện một cách rõ ràng, logic.

Bạn có thể quản lí danh sách khách hàng và tình trang của khách hàng ở mục "Danh sách Booking" 

Ở mục này bạn có thể thấy được thông tin booking của khách hàng mà bạn đã tạo trước đó.

Bảng thông tin booking của khách hàng

Các thông tin ở "Danh sách booking" được sắp xếp theo thứ tự của ngày đến từ hiện tại -> tương lai -> quá khứ, gồm các thông tin tổng quan như:

  • Mã hóa đơn
  • Code
  • Tên booking
  • Chi nhánh
  • Phòng
  • Ngày đến
  • Ngày đi
  • Khách nợ 

Chỉnh sửa thông tin

Ngoài ra để xem chi tiếc của khách hàng bạn có click vào icon "" để xem chi tiết thông tin booking của khách hàng đó, để xóa thông tin booking bạn có thể click icon ""

Click icon "" để chỉnh thông tin booking của khách hàng mà không cần phải quay về mục "Booking"

Danh sách booking https://bereadybooking.com/images/demo/danh-sach-booking.png#joomlaImage://local-images/demo/danh-sach-booking.png?width=1902&height=811 Ngoc Truong
Chuyển đối số cho doanh nghiệp bạn ngay
Nhận Tư Vấn