Giới thiệu nơi ở đến khách hàng nhanh chóng thông qua QR code

Không chỉ tự động tạo QR code khi thiết lập phòng/chi nhánh, Be Ready còn cho phép bạn đăng tải các thông tin hình ảnh và video về phòng/chi nhánh mà bạn đang sở hữu.

Khi bạn đã video có giới thiệu về phòng/chi nhánh cũng như video hướng dẫn đến phòng/chi nhánh đó như thế nào, bạn chỉ cần đăng video đó lên Youtube và lấy link đó add vào trường "Youtube ID" để dễ dàng hướng dẫn, giới thiệu phòng/chi nhánh đến khách hàng của mình.

Ngoài ra Be Ready còn cho phép bạn đăng các hình ảnh về phòng/chi nhánh của mình

Sau khi bạn hoàn tất việc tạo phòng, hệ thống của Be Ready sẽ lưu các thông tin và đồng thời tạo ra 1 QR code ứng với phòng bạn đã tạo

Khi khách hàng của bạn scan QR code, họ sẽ thấy mã phòng hơn nữa họ còn thấy được video và các hình ảnh giới thiệu, hướng dẫn mà bạn đó đăng khi tạo phòng

Giới thiệu phòng/chi nhánh https://bereadybooking.com/images/demo/huong-dan.png#joomlaImage://local-images/demo/huong-dan.png?width=1855&height=860 Ngoc Truong
Chuyển đối số cho doanh nghiệp bạn ngay
Nhận Tư Vấn