Không cần phải có máy tính, hệ thống Be Ready truy cập được cả trên điện thoại 

Đến với Be Ready bạn chỉ cần có một chiếc laptop hoặc nhỏ gọn hơn nữa là một chiếc điện thoại cộng thêm mạng wifi bạn đã có thể truy cập được vào hệ thống quản trị của mình ở bất kì đâu, bất cứ thời gian nào 

Truy cập đơn giản trên các trình duyệt phổ biến như safari, chrome,......bất kể trên điện thoại hay laptop

Giao diện mobile thân thiện và dễ dùng 

Linh động mọi thiết bị https://bereadybooking.com/images/demo/responsive1.png#joomlaImage://local-images/demo/responsive1.png?width=968&height=759 Ngoc Truong
Chuyển đối số cho doanh nghiệp bạn ngay
Nhận Tư Vấn