Cung cấp thông tin cá nhân trực tiếp, nhanh chóng và bảo mật mà không cần đến quầy lễ tân

Khi đặt phòng ở Justay, khách hàng cần phải cung cấp đến nhân viên các thông tin cá nhân để hoàn tất thủ tục check-in và nhận phòng.

Cập nhật thông tin

Để tiết kiệm thời gian cho khách hàng và nhân viên của Justay, Be Ready đã thiết lập 1 tính năng cho phép khách hàng của bạn sau khi scan QR code thì có thể trực tiếp chọn và cập nhật hình ảnh CMND/CCCD/Hộ chiếu của mình

Nếu khách hàng của bạn không đồng ý cập nhật ảnh CMND/CCCD/Hộ chiếu thì chắc chắn sẽ không được check-in nhận phòng

Sau khi khách hàng của bạn cập nhật đúng và đủ các thông tin mã booking và ảnh CMND/CCCD/Hộ chiếu và click "Check-in" hệ thống sẽ ghi nhận thông tin và thông báo đến khách hàng của bạn rằng họ đã check-in thành công kèm theo mã lock box (nếu có)

Lưu thông tin khách hàng

Khi khách hàng đã hoàn tất thủ tục check-in -> bạn có thể vào hệ thống quản lý của Justay, truy vập vào trang thông tin chi tiết của khách hàng đó để kiểm tra thông tin hình ảnh CMND/CCCD/Hộ chiếu của họ ở tab "Hình ảnh giấy tờ"

Cập nhật thông tin bằng mã QR https://bereadybooking.com/images/demo/update-profile3.png#joomlaImage://local-images/demo/update-profile3.png?width=1180&height=627 Ngoc Truong
Chuyển đối số cho doanh nghiệp bạn ngay
Nhận Tư Vấn